Çanakkalenin Manevi Önderleri

ÇANAKKALE GELİBOLU YARIMADASINDAKİ MANEVİ YERLER,MEKANLAR ŞAHSİYETLER

Gelibolu ve Eceabat Bölgesindeki Türbe, Yatır ve Bazı tarihi yerler.

Bu sayfamızda 1354’lü yıllarda Rumeli yakasına keşif ve Fetih amacıyla geçen,

irşad amacıyla buralarda kalan vefat eden Osmanlı Erenlerinin bilinen Türbe,

yatır ve tarihi izlerini taşıyan eserlerinden bazılarını bulabilirsiniz. Yeni bulunan tarihi eser,

mezar taşı yada yatırların izlerini burada bulabilirsiniz. Bu sayfa zaman zaman güncellenecektir.
Gazi Süleyman Şah’ın(Paşa) Bolayır Geliboludaki Kabri.

Aşağıda solda Eceabat Beşyol,(Dursun,Turşun) köyü Ece limanında

bulunan Ece beyin kabri. Sağda ise Gelibobu Karnabel (Karainebeyli) köyü

üzerinde bulunan KaraNebi ve Ece beyin yan yana kabirleri görülmektedir.

ECEABAT ilçemiz (Çanakkale Savaşının yaşandığı alan, (Tarihi Milli park Gytmp)

( Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı) Eceabat sınırları içerisindedir.)

İsmini(Saltuk Ece Yakub) ECE BEY’den alır. Çanakkale savaşının yaşandığı 1915’li

yıllarda buranın adı Maydostur.

Cahidi Sultan Türbesi ve Camii Kilidbahir Köyü Eceabat

Üst solda Cahidi Sultan Camii ve Türbesinin dıştan görünüşü,

üst sağda ise Ahmet Cahidi Efendi ve eşi Kerime Hatunun Türbesi sandukaları.

Cahidi Sultan Camiinin Türbesinin önündeki hazireden Çanakkale boğazının

en dar yerinin(Kildülbahir) görünümü. Karşıda görünen Kal’ayı Sultaniye (Çanakkale)


Cahidi  Sultan Camii arkada minaresi  ve kendisi görülmekte,

solda ise Kilidbahir köy meydanında şimdiki Atatürk büstünün bulunduğu

bölgede(eskiden) bulunan Kırklar Camiinin minaresi ve bir bölümü görülmekte.

Önde öğrenciler bir tören esnasında görülmekte.

Kilidülbahirdeki Kaşıkçı Dede, (Baba’nın) kabri Kilidbahir köyü ortaliman

denen bölgede deniz kenarındaki asfalt yolun hemen üzerindeki eski kabristanlık bölümündedir.

Uşşaki tarikatının Şeyhlerinden Talib-i İrşadi ile Hüseyin Hüsnü efendilerin kabirleri,

Dergah binasının kalıntıları Çanakkale Eceabat Kilidülbahir Köyündedir. Bakım ve onarıma muhtaçtır.

GELİBOLU ilçe merkezindeYAZICIZADELER, MEHMED-İ BİCAN ile AHMED-İ BİCAN

efendilerin kabirleri ana yolun iki tarafında karşı karşıyadır.

Üste Mehmed-i Bican,Altta ise Ahmed-i Bican efendilerin kabirleri.

Bayraklı Baba Türbesi Gelibolu İlçe Merkezi Çanakkale.

Asıl adı Karacabey olan “Bayraklı Baba” 1411 yılında deniz savaşında Şehit olmuştur.

Düşmana Bayrağı teslim etmemek için parçalayıp yuttuğu rivayet edilmektedir.

Şehadeti esnasında mezarında Türk bayrağının daimi asılı kalmasını vasiyet ettiği için

gelen ziyaretçilerin buraya Türk Bayrağı astığı belirtilmektedir.

Altta AZEPLER NAMAZGAHI

Gelibolu Azepler Namazgahı.(Gelibolu İlçe Merkezinde Bayraklı Baba ve Çilehanenin hemen üzerindedir.)

1407 yılında Beşe oğlu İskender Bey tarafından, sefere çıkan deniz tüfekçi erler veya Azepler için yaptırıldı.

Azepler, burada toplu namaz kıldıktan sonra sefere çıkıp yollarına devam ediyorlardı.
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde ordunun savaşa giderken ya da dönüşte topluca namaz kılıp dua ettiği,

Hocahamza Mahallesi Fener mevkiindeki Namazgahta, asırlar sonra vatandaşlar teravih namazını kılmanın heyecanını yaşıyor.

Gelibolu Fener bölgesindeki Namazgah, Bayraklı Baba, Çilehane gibi tarihi eserlere sahip çıkma ve yasalar

çerçevesinde girişimlerde bulunmak amacıyla bölgede büfe işletmeciliği yapan Cemal beylerin öncülüğünde ve başkanlığında

bir dernek 2012 yılında kurulmuştur.”Fener Bölgesi Derneği” Zaman zaman derneğin ve bazı hayır sahibi insanlarımızın

girişimleriyle bölgede hayır faaliyetleri gerçekleşmektedir.

ÇİLEHANE GELİBOLU Hamzakoy Bölgesi


Çilehaneler bazan yerleşim bölgelerinden uzak ve kaya oyuklarında olabilir.

Yazıcıoğlu Mehmed’in çilehanesi böyledir.Gelibolu’ da, Hamzakoyu sahillerinde büyük

bir kaya blokuna oyulmuş, birbirine geçen iki hücreden ibarettir.

Yazıcıoğlu Mehmet ve kardeşi Ahmet Bican’ın mezarları ve türbeleri Gelibolu civarında

önemli bir ziyaret yeri olarak işlevini devam ettirmektedir.

Yazıcıoğlu’ nu unutturmayan asıl sebep onun Muhammediye” adlı meşhur eseridir.

Kitapta yaradılış, peygamberler ve bilhassa Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı, mucizeleri

ve başka bir takım dini konular yer alır. Bu manzum kitap Hz. Peygamber’in, rüyasında Yazıcıoğlu’ na

yaptığı telkin, işaret ve irşad sonucu yazılmaya başlanmıştır.

Muhammediye, beş yüz yıl boyunca Türkçe’nin konuşulduğu hemen bütün İslam ülkelerinde okunmuş ve çevilmiştir.

Halkın dini kültürünün temel kaynaklarından biri oIan Muhammediye Anadolu, Balkanlar, Maveraünnehir, Kırım,

Kazan ve Başkurt Türkleri arasında büyük şöhret kazanmıştır.

MEVLEVİHANE GELİBOLU ÇANAKKALE

Bir cihan imparatorluğun Avrupa Kıtası’ ndaki başkentidir; Gelibolu…

Viyana’ ya kadar uzanan bu coğrafyaya asırlarca sevgi, barış, hoşgörü ve

adalet ile hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, kültürünü balkanlara

açarken Gelibolu’ yu bir merkez olarak kullanmıştır. İstanbul’ un arka bahçesi

niteliğinde olan ve Osmanlı donanmasına ev sahipliği yapan Gelibolu,

yetiştirdiği alimleri balkanlara göndererek Türk-islam kültürün yayılmasını sağlamıştır.

Çok yakın tarihlere kadar, hacı adaylarının kutsal topraklara gitmeden önce Gelibolu’ yu

ziyaret etmelerinin bir gelenek haline geldiğini ele alırsak, Türklerin, Rumeli’deki ilk eyaleti

olan bu eşsiz kentin, manevi önemi daha çok ortaya çıkacaktır.

Bu kentte şimdilerde tekrar can kazanan öyle bir adres vardır ki,

biraz tarih kitaplarını karıştıranlar hem Gelibolu’ nun hemde balkanların bu

manevi kalbinin “Gelibolu Mevlevihanesi” olduğunu görmekte zorlanmayacaklardır.

Dünyanın en büyük mevlevihanesi, asithanesi ve semahanesi özelliklerini elinde

bulunduran bu yapı 1621 yılında ilk postnişi Azade Mehmet Dede ve dervişleri tarafından inşa edilmiştir.

O tarihten sonra çok geniş bir alana yayılarak köfeki taşından minaresi, kiremit çatısı iki katlı semahanesi,

semahanenin yanında kadınlar mahfili, divanhanesi, ocaklı köşkü, abdest alma yerleri, derviş hücreleri,

şeyhin haremi, kütüphanesi ile zamanın en gelişmiş eğitim merkezleri arasında yer almaktaydı.

Son onarımı 1889-1900 yılları arasında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yapılan Mevlevihane

bu yüzyılın başlarında derin bir uykuya dalmıştır. Askeri bölge içinde kalıp önce hastane daha sonradan depo

olarak kaderine terk edilen Mevlevihane 1994 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak 2005 yılında ziyarete açılmıştır.

 

 

canakkalerehber.com  canakkalerehberi.com canakkaledenince.com canakkaleyerehber.com,çanakkade rehberlik hizmetleri,çanakkale şehitlik rehberi,Çanakkale Şehitlik Turu,Çanakkale Şehitlik Rehberi,  canakkaleilirehberlikhizmetleri.canakkalerehber.comÇanakkaleyi gezmek, Çanakkale Şehitliklerini Gezmek, Çanakkale kahramanlarını anlamak, Çanakkaleyi anlatmak, çanakkalerehber.com, canakkalede rehber.Çanakkalede şehitlik rehberlik hizmetleri, Çanakkale Şehitlik Rehber, Çanakkale Şehitlikte Rehber, Çanakkale Şehitlik Rehberliği, Çanakkale şehitlikler rehberler,Çanakkale rehberlik Ücretleri,Çanakkale Şehitlik Turları.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*