ÇANAKKALE KALELERİ VE TABYALAR

Çanakkale Destan alanları

ÇANAKKALE’DE, OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE İNŞA EDİLMİŞ KALE VE TABYALAR

   A-ÇANAKKALE BÖLGESİNDE OSMANLILAR DEVRİNDE İNŞA EDİLMİŞ KALELER:

ı.Anadolu Yakasında bulunan Kaleler:

  1. Baba Kale
  2. Kumkale
  3. Çimenlik Kalesi
  4. Naraburnu Kalesi

ıı. Gelibolu Yarımadasında bulunan Kaleler:

1.Seddülbahir Kalesi

2.Kilitbahir Kalesi

3.Çamburnu Kalesi

4.Bigalı Kalesi

B- ÇANAKKALE  BÖLGESİNDE  OSMANLILAR  DEVRİNDE İNŞA EDİLMİŞ OLAN TABYALAR:

I.Anadolu Yakasında Bulunan Tabyalar:

1.Orhaniye Tabyası

2. Karanlık Liman Tabyası

3.Topçamlar Tabyası

4.Çakaltepe Tabyası

5.Dardanos Tabyası

6.Hamidiye Tabyası

7.Çimenlik Tabyası

8.Mecidiye Tabyası

Iı.Gelibolu Yarımadasında Bulunan Tabyalar:

1.Ertuğrul Tabyası

2.Domuzdere Tabyası

3.Kayalık Tepe Tabyası

4.Yıldız Tabyası

5. Mecidiye Tabyası

6.Hamidiye Tabyası

7.Namazgah Tabyası

8.Değirmen Burnu Tabyası

Iıı.Çanakkale Bölgesinde Cumhuriyet Döneminde Yapılan Tabyalar:

1.Turgut Reis Tabyası

2.Mesudiye Tabyası

BABAKALE

(Tılsımlı Kale)

a-İNŞA TARİHİ, TARİHÇESİ

Fotoğraf 2  Babakale kitabesi

kale kapısında bulunan kitabeden anlaşıldığına göre kale 1155 Rumi, yılında yapılmıştır.

Lale Devrinde ııı. Ahmet zamanında yapımına başlanan kalenin taşları Behramkale den getirilmiş işçi gücünün yetersizliğini gören ııı. Ahmet bir ferman yayınlayarak mahpus bulunan tutukluların kale inşaasında çalıştıkları takdirde affedileceği duyurulmuş ve kale inşaasında sair ve tutsaklar çalışmışlardır.

Kale 6. Vezir Kaptan Mustafa Paşa nın vakfıdır. Ve Köyün içinde bulunan Piri Reis in tayfalarından Latif Babanın türbesine izafeten kale ‘BABAKALE’ ismini almış daha evvel Hirz-ül Bahir (Tılsımlı Kale) ismini taşırmış.

b-NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİĞİ

o tarihte Frank Korsanları çevreyi talan edip korku yaymışlardı. Kalenin yapılış gayesi Korsanlardan korunmak ve küçük bir iskan bölgesi olan köyü kale içinde barındırmaktır.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİGİ

G. Vezir Kaptan Mustafa Paşa

d-RAKIMI   20 mt

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ  115 km.(Çanakkale ili ne)

f- KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Kalede eskiden dolma tip demir gülle atan toplar kullanıldığı söylenmektedir.

g- BÖLGEDE CEREYAN ETMİŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Kalenin muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.

h- YOL VE SU DURUMLARI

Kalenin Çanakkale ilinden uzaklığı 115 km. dir Bu yolun GEYİKLİ ye kadar olan 60 km si asfalt gerisi ise bozuk stablize yoldur. Kale içerisinde girişin hemen solunda bir çeşme mevcut olup suyu akmamaktadır.

1-      BUGÜNKÜ DURUMU

Fotoğraf 3   Babakale’nin bugünkü durumu. Limandan görünüşü.

Kale halen sağlam durumdadır. Sadece Kuzey Cephesi burçları yıkık durumda olup, tüm bakımsızlıklara rağmen mükemmel durumdadır.

KUMKALE

(Kale-i Hakaniye)

Gravür 1        Kumkale gravürü

a-      İNŞA TARİHİ VE TARİHÇESİ

1659 yılında Seddülbahir Kalesi karşısına Çanakkale Boğazının girişinde Ege Denizine bakan yerinde inşa  edilmiştir. Kale yapımı için gerekli para ıv. Murat (4.Mehmet)tarafından karşılandığı için Kaleye Kale-i Hakaniye ismi verilmiştir.

b-      NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİGİ

1656 YILINDA Venedikliler ‘Morto’ Limanındaki donanmamızı yakarak Limni ve Bozcaada yı ele geçirmişlerdir.ve İstanbul da korku ve panik uyandırmışlardı. Bunun üzerine Valide Turhan Sultan tarafından iş başına getirilen Köprülü Mehmet paşa Sancağı Şerif ile İstanbul dan Gelibolu ya geldi. Burada hazırladığı bir file ile 1657 yılında Çanakkale Boğazında 3 günlük bir muharebe sonunda düşmanı yenmeyi başarmış bilahare tahkimine gerekli görülen Kumkale’ yi  inşa amacıyla Frenk Ahmet Paşa yönetiminde göreve başlanmıştır.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİĞİ

Köprülü Mehmet Paşa Tarafından Frenk Ahmet Paşa

d-RAKIMI     9 mt.,

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Seddülbahir in Karşısında Çanakkale ye 36 Km. uzaklıkta bulunmaktadır.

f- KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Kalede Alman KRUPP marka çakma toplar kullanılmıştır. Fakat şu anda kalede bunlardan 5 tanesinin sehpa ve namlu kalıntıları bulunmaktadır. Fakat Seddülbahir Köyünde ikamet etmekte olan ‘Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Derneği Başkanı’ Hüseyin ERSAVAŞAN, Harp Tarihi Dergilerinden çıkardığı notlardan Kalede;

2 adet 11 pusluk (28 cm çapında)

2 adet 9.4 pusluk(24 cm çapında)

2 adet 5.9 pusluk(15 cm çapında)

2 adet 10 pusluk(25,4 çapında)

1 adet 8 pusluk (20,3 cm çapında)

Toplar kullanıldığı anlaşılmıştır.

g- BÖLGEDE CEREYAN EDEN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Kale 1915 Çanakkale Savaşlarına sahne olmuştur. Karşısında bulunan Seddülbahir Kalesi ile birlikte 19-25 Şubat İngiliz ve Fransız donanmalarının saldırısına kahramanca karşı koymuştur.

h- YOL VE SU DURUMLARI

Çanakkale- İzmir karayolu ile ulaşılan kalenin 20 km si Asfalt gerisi parke yoldur. Yolu düzgündür. Kale dışında şu anda 2 adet su deposu bulunmakta olup, birisi 30 ton diğeri 50 tonluktur. Birlik şu anda suyunu bu depolardan sağlamaktadır. Bu depolara su, cazibe ile PINARBAŞI KÖYÜNDEN gelmektedir. Kalenin hemen dışında güney cephesi duvarının dışında eskiden kullanıldığı bilinen bir su deposu bulunmaktadır.

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

                Bugün Kale Tamamıyla harap durumda olup, Kale içerisini Dz.K.K. Çanakkale Boğaz Komutanlığına bağlı METHAL ve LİMAN Grup Komutanlığı iskan etmektedir.

 

ÇİMENLİK KALESİ

(Kale-i sultaniye)

 

a-      İNŞA TARİHİ TARİHÇESİ

Çimenlik Kalesi’nin murcla kazınmıs olan kitabesi

 

Çimenlik Kalesi’nin İkdam Gazetesi’nde yayınlanan kitabesinin orijinali

 

1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Kalenin yapımına İstanbul

Fethinden hemen önce başlanmış olup, 93 gün gibi kısa bir sürede 1000 işçi ile tamamlanmıştır.

Evliya Çelebi Kale üzerinde Fatih Mehmet e ait kitabenin 856 (1452)tarihini taşıdığını ve Boğaz hisarlarının bilahare Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir olunarak 958 (1551)tarihli bir kitabe bulunduğunu da söyler. (Seyahatname, İstanbul 1315 ve 303) Evliya Çelebi nin tasvirine göre şehir düz bir ova üzerinde bağ ve bahçeli, üstü kiremitle örtülü, gayet mamur ve 2000 kadar ev ihtiva etmekteydi. Biraz sonra buradan geçen Gralot (Ralation nouvelled`un Voyege de Constantinople, Paris, 1689) Anadolu Eski Mimar adına verdiği murabba şekilli her köşesinde burçlar ve ayrıca ortasında büyük bir Kale bulunan Kalenin gerisinde 3000 nüfuslu büyük bir köy olduğunu kaydediyor. Şehrin nüfusu , ipek, yelken bezi, çanak,çömlek, ticaretle ile geçiniyordu. O sırada yeni inkişaf ettiği tahmin edilen tezgahlarda yapılan çanak, çömlekler memleketin bir çok tarafına sevk ediliyordu ki Boğaz Hisarı denilmiş olan Kale-i Sultaniyenin Çanakkale adını alması bundan ileri gelmiştir.

Kale asırlar boyu tadilata uğramıştır. Kalenin dış çevre duvarlarından sahile batıya bakan kısımları xıx.yüzyılda yıkılmış bunların yerine toprak tepecikler halinde istihkamlar yapılmıştır. Halen bu duvarın temel izleri yerinde görülebilmektedir. Kale Sultan Abdülaziz devrinde önemli tadilat ve tamiratlar görmüştür.

b-NE MAKSATLA YAPILDIĞI

Kale stretajik bakımdan büyük önem taşımaktadır. Boğazın en dar yerinde bulunmakta olup, karşısında inşa edilen Kilitbahir Kalesi ile boğazı kontrol altında tutabilen yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul u fethinden evvel donanmaya büyük önem vermekle beraber, Çanakkale Boğazının tahkimatına itina göstermemiş ve bu yüzden İstanbul  muhasarası esnasında Avrupa dan Bizans a yardıma gelen gemiler boğazdan geçmiştir. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet tahkimata büyük önem vermiş ve boğazın en dar yerinde, Rumeli sahilinde Sestos civarında ve Anadolu sahillerinde ABYDOS civarında karşılıklı iki Kale inşa ettirmiştir. ( Kilitovolos, Tarih-i Sultan Muhammet Han-ı Sanitre, Karolidi İstanbul 1325 s.165-174) ve bu kalelerden Rumelidekine Kilitbahir Anadolu sahilinde bulunan ve iki kalenin en kuvvetlisi olan Çanak-Kalesi veya Sultaniye ismi verilmiştir. (Dursunbey Tarih-i Abu ı-Fath İstanbul 1330 s.67) Bu kalelere galp müellifleri umumiyetle Dardaneller demişler ve bunları gören seyyahlar bilhassa Anadolu sahilinde bulunan kalenin emniyetini belirten hayli tavsilat vermişlerdi. ( H.Hauer,le voyage de levant da ph.du prense- cenege Paris 1897 s.159) Her iki kale zamanına göre çok maharetle inşa edildiği gibi topları sayesinde man kuvvetlerine kapatabiliyordu. Fatih in inşa ettirdiği kale 30 büyük ve daha bir çok küçük toplarla teslih edilmiş olup, boğaza giren her gemi bu Reis Kitabı Bahriye yazılış tarihi 1526 s.86)

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİĞİ

Fatih Sultan Mehmet

d-rakımı               1 mt.

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

İl Merkezindedir. Sarıçay bitiminde Fevzipaşa mahallesinde bulunmaktadır.

f-KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Esas iç kalede 32 adet top mazgalı mevcut olup, burada dolma tip top kullanıldığı rivayettir.          Fakat adet i bilgi kesin olarak mevcut olmayıp şu anda kalede Fatih devrinde kullanıldığı bilinen toplar mevcut  değildir. Bilahare Sultan Abdulaziz devrinde Kaleye dört adet top konmuştur. Fakat şu anda Kalede bunlardan 1 tanesinin Kundağı mevcuttur. Bu da 40,6 cm KRUP markadır. Üzerinde Abdülaziz e ait tuğra bulunmaktadır. Diğer üç topunda top bağlama sehpa ve vidaları mevcuttur. Ayrıca kale içinde yakın tarihte toplanmış, çevreden gelen ve denizden çıkarılan toplar sergilenmekte ve müze halinde halka sunulmaktadır.

g- BÖLGEDE CEREYAN EDEN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Kalenin Çanakkale savaşına kadar muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamış olup, bu konuda bilgi mevcut değildir. Kale 1915 de boğazı korumuş ve görevini başarmıştır.

h- YOL VE SU DURUMLARI

Kalenin yolu şehir içinde olması nedeniyle asfalttır ve ulaşım mükemmeldir. Kalenin Kuzey cephesinde ziyaretçilerin kullandığı 15 otoluk bir parkta mevcuttur.

Kale içerisinde 2 adet su kuyusu mevcut olup, halen temizlik ve park sulama işlerinde kullanılmaktadır. Su fazlasıyla yeterlidir.

 

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

 

Senelerdir restore edilen Kale Batı Cephesi, dış surlar yıkık ve yerine toprak tepecikler yapılmış durumda, halka açık müze olarak kullanılmakta olup, yapı durumu iyidir.

                                                     NARA BURNU KALESİ

a-İNŞA TARİHİ, TARİHÇESİ

Bigalı Kalesi ile yapımına başlanan kale ııı. Selim devrinde (1805) yapımına başlanmış olup, ıı. Mahmut devrinde bitirilmiştir.

b-NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİĞİ

İstanbul a giden gemilerin son kontrollerinin yapımı amacı ile yapılmıştır.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİGİ

III.Selim II.Mahmut

d-RAKIMI            6 mt.

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

İl merkezine 2 km. mesafededir.

f-KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Kalede kullanılan silahlar ile ilgili kayıda rastlanmamış olup, sadece ıı. Mahmut zamanında konduğu söylenen ağızdan dolma, gülle atar bir adet top toprak içerisinden çıkarılmış olup, beton kaide üzerine konmuştur. Aynı topların kale savunmasında kullanıldığı bilinmektedir.

g-BÖLGEDE CEREYAN ETMİŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYET VE SONUÇLARI

Kalenin Muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.

h-YOL VE SU DURUMLARI

Nara caddesi üzerinde bulunan kalenin ulaşımı asfalt yolla olup, ulaşım mükemmeldir.

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

 

Kale halen Çanakkale Boğaz Komt.lığına bağlı Dz. Birlikleri Komutanlığınca iskan edilmekte olup esas kale halen onarılmakta olup, iç kalenin durumu iyidir. Dış surlar kısmen yıkılmış olup, onarılmıştır.

 

 SEDDÜLBAHİR KALESİ

                                                        (KALE-İ SULTANİYE)

a-İNŞA TARİHİ VE TARİHÇESİ

1659 yılında yapılmıştır. Seddülbahir Kalesi Rumeli kıyısında Gelibolu Yarımadasının Ege Denizine bakan ucunda bulunmaktadır. Anadolu yakasından tam karşısında bulunan Kumkale ile birlikte inşa edilmiştir.Kale yapımı için gerekli para Valide Hatice Sultan tarafından karşılandığı için kaleye ‘Kale-i Sultaniye’ ismi verilmiştir. Kalenin yapımında, ÇEKTİRİ filosunda bulunan tutsaklar çalıştırılmıştır. Bu kaleye o zamanın en uzun menzilli topları yerleştirilmiş olup, devrin şairleri övücü şiirler yazmışlardır.

b-NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİĞİ

1656  Yılında Venedikliler ‘Morto’ limanındaki donanmamızı yakarak LİMNİ ve BOZCAADA yı ele geçirmişler ve İstanbul da korku ve panik uyandırmışlardı. Bunun üzerine Valide Turhan Sultan tarafından iş başına getirilen Köprülü Mehmet Paşa Sancağı Şerif ile İstanbul dan Gelibolu ya geldi. Burada hazırladığı bir filo ile 1657 de Çanakkale Boğazında 3 gün süren bir deniz savaşının sonunda, Topçu Kara Ahmet Ağa nın Venedik Amirali MERİKO nun gemisine attığı bir gülle, Venediklileri yenilgiye uğratmış ve Bozcaada dan çekilmelerini sağlamıştır. Bu başarıdan sonra Köprülü Mehmet Paşa Bozcaada ve Limni yi Venediklilerden geri alarak Boğazı mahasaradan kurtarmıştır. Bu savaşta mevcut kalelerin düşman saldırısına yetmediği anlaşıldığından ıv. Murat zamanında boğazın tahkimine başlandı. Mimar Mustafa Paşa Ağa ve Firenk Ahmet Paşa yönetiminde faaliyete geçilerek Rumeli kıyısında Seddülbahir Anadolu kıyısında Kumkale inşaasına başlanmıştır.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİĞİ

lv. Murat ın annesi Turhan Hatice Sultan tarafından Mimar Mustafa Ağa

d-RAKIMI            30 mt.

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Kalenin Eceabat a mesafesi 30 km dir.

f-KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

İ.Ü. Yazma Eserler Müzesi. Seddülbahir kale tabyası. Kelenin içinden

Şu anda Kale içerisinde 4 tane Bonet bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi birlikçe kullanılmak-tadır.  (Şu anda terk edilmiş vaziyettedir. 2012.) Kale içerisinde bulunan Bonetler toprak dolgu sonucu bir kısmı kaybolmuştur. Şu anda çevrede ‘CANLI TARİH’ olarak değerlendirilen, Seddülbahir Köyünde ikamet etmekte olan, Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Derneği Başkanı Hüseyin ERSAVAŞ ın Harp tarihi dergilerinden çıkartmış olduğu bilgilerle kale içerisinde:

2 adet 11 pusluk (28 cm çapında)

4 adet 9.4 pusluk (24 cm çapında)

Alman KRUP marka çakma toplar kullanıldığı anlaşılmıştır.

g-BÖLGEDE CEREYAN EDEN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİVE SONUÇLARI

Kale Çanakkale savaşlarına sahne olan Topçu Yarbay ı Mecit bey komutasında Ertuğrul Koyu na İngilizlerin 19-25 şubat 1915 te yapmış olduğu çıkartmaya karşı koymuş görevini yapmıştır.

h-YOL VE SU DURUMLARI

Yol kale içerisine kadar asfalt olup ulaşım mükemmeldir. Şu andaki birliği suyu 32 km uzaklıktan gelen köy şebekesinden sağlanmaktadır. Eskiden de su aynı uzaklıktan künkler içerisinde cazibe ile geldiği bilinmektedir.

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

Seddülbahir köyü ve kalesi

Bugün kale içerisinde Dz.k.k. Çanakkale Boğaz Komutanlığına bağlı ‘5.Dz.Top.Bat. Komutanlığı ikamet etmektedir. (Şu anda kale harap vaziyette ve boş durumdadır 2011) Kalenin girişindeki surlar ve Kuzey cephesindeki surlar yıkılmış olup, Güney cephesindeki Deniz kenarındaki surlar halen sağlam durumdadır. Surlar hariç Kale orjinalligini taşımaktadır.

 

 KİLİTBAHİR KALESİ

                a-İNŞA TARİHİ VE TARİHÇESİ

1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Rumeli yakasında bugünkü adıyla Çimenlik Kalesi ile birlikte inşa ettirilmiştir. Kale daha sonra 1551 yılında Kanuni devrinde önemli tamirat ve düzenlemeler görmüş olup daha sonra da Sultan Abdülaziz tarafından bizzat restore edilmiş ve toplarla takviye edilmiştir. Bu kaleye Kilitbahir adının verilmesi Piri Reis tarafından şöyle anlatılmaktadır.

Rumeli tarafında olan kaleye ‘Bahri Kilit’ dediklerine bais olmuş kim o kale bina olduğu zamanlarda, yukarıdan varan kimler İcazet-i Rumeli tarafından alurlar imiş onun için Bahr-i Kilit demişler.

b-NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİĞİ

Kilitbahir Kalesinin tek başına yapılış gayesi düşünülemez zira karşısında bulunan Çimenlik Kalesi ile aynı anda yapılmış olup, birlikte anlam kazanmaktadırlar. Daha evvelce bahsedildiği gibi Boğazın en dar yerinde bulunması açısından önemli stratejik konum durumundadır. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u muhasarası esnasında Papa kuvvetlerinin Bizans a yardım ulaşması üzerine, takim tesislerinin yetersizliği anlaşılmış ve acele olarak kısa zamanda yaptırılmıştır. Böylece İstanbul emniyet altına alınmıştır.

Bugün bile aynı ehemmiyeti taşımakta olan kalenin stratejik yeri boğazın 1200 metre gibi dar yerinde olması nedeniyle, boğaza tam anlamıyla hakim olmaktır. Tabiri caiz ise bu iki kalenin varlığında boğazdan izinsiz kuşun dahi uçması mümkün değildir.
Boğazın en dar  yeri  Kilitbahir kalesi ile Çimenlik Kalesi arasıdır. 1253 m.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİĞİ

Fatih Sultan Mehmet

d-RAKIMI

Dış Kale Duvarı 4 mt

İç Kale Duvarı 18 mt

İç Kule Yüksekliği 30 mt dir.

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Çanakkale İl Merkezinin tam karşısında bulunmakta ve Çanakkale denizden mesafesi 1200 metredir. Aynı zamanda Eceabat a 5 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

f-KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Çimenlik Kalesinde kullanılan toplar burada da kullanılmıştır.

g-BÖLGEDE CEREYAN EDEN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Kalenin 1915 e kadar muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmış olup, bu konuda hiçbir bilgi mevcut değildir. Kale 1915 te boğazı korumuş ve görevini yapmıştır.

h-YOL VE SU DURUMLARI

Kaleye ulaşım mükemmeldir. Halen Kale çevresindeki konutların ulaşım yolu vasıtasıyla kalenin tam önüne kadar girmek mümkündür. 5 Km. ilerde Eceabat ile asfalt yol bağlantısı vardır. Aynı zamanda deniz yolu ile Çanakkale İl Merkezinden motorlar vasıtasıyla kaleye ulaşım yapılmaktadır. Su tabi kaynaklardan temin edilmekte olup, yeterlidir.

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

 

Kale halen sağlam olup, halka açık müze halinde kullanılmaktadır.

 

                        ÇAMBURNU KALESİ

                a-İNŞA TARİHİ- TARİHÇESİ

Çamburnu Kalesi  ( İ.Ü. Yazma Eserler Kütüphanesi.  Abdülhamit albümünden )

Bigalı Kalesine yakın olan kalenin ıı. Mahmut Devrinde yapıldığı söylenmektedir.

b-NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİĞİ

Tüm duvar ve sur yüksekliği 2 mt. Yi bulan kale gözetleme ve kontrol amacı ile yapıldığı anlaşılmaktadır.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİĞİ

II. Mahmut

d-RAKIMI

2 mt.

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 1500 mt.

f-KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Kalede ağır silah kullanılmış olup, devrin piyade silahları kullanılmıştır.

g-BÖLGEDE CEREYAN ETMİŞ OLAN MUHAREBELERBE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

(Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yönetim Merkezi bu kalenin içinde yer almakta. Kalenin yapımına 1807 tarihinde padişah III.Selim zamanında başlanmış,1820 tarihinde padişah II.Mahmut döneminde bitirilmiştir.19 Şubat 1807 tarihinde donanmasıyla Çanakkale Boğazını geçen İngiliz Amirali Duekworth’ın, on gün boyunca İstanbul’u kuşatıp başarılı olamayınca geri döndüğünde, Çanakkale Boğazından çıkarken iki İngiliz kalyonu Çamburnu Kalesindeki toplarla batırılmıştır. Yüzyıllarca İngiliz donanmasının en çok kin duyduğu kale olmuştur.

İngilizler I.Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde yapılan Mondros ateş-kes antlaşmasına dayanarak 09 Kasım 1918’de Çanakkale Boğazını işgal etmişlerdir.Bu işgal sırasında 1807 yılının intikamını tek Çamburnu Kalesi’nin Kitabesini söküp götürerek almışlardır.

* Kadri PERK,Askeri Mecmua, Sayı 55 Çanakkale Savaşları Tarihi I.Kısım.)

1915 Çanakkale Muharebelerinde görevini yapan kalenin hemen yanında Yzb. Şehitliği vardır.

h-YOL VE SU DURUMLARI

Eceabat-Gelibolu Karayolu Üzerinde olan kalenin ulaşımı mükemmeldir. Kalenin dışında bulunan çeşme halen faal durumdadır. İçine Milli Park Müdürlüğü idare binası yapılmıştır.

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

Kalenin sur ve duvarları onarım görmemiştir. Harap, yıkık durumda olup, bakım ve onarıma ihtiyacı vardır.

 

 BİGALI KALESİ

a-İNŞA TARİHİ, TARİHÇESİ

 

III. Selim devrinde başlamış olup, II Mahmut devrinde tamamlanmıştır.

b-NE MAKSATLA İNŞA EDİLDİĞİ

Boğazdan geçen gemilerin son kontrol yeri olarak yapılmıştır.

c-İNŞA ETTİRENİN KİMLİĞİ

III. Selim emri ile yapımına başlanan kale II. Mahmut zamanında (1807-1820)devrinde tamamlanmıştır.

d-RAKIMI   3 m.

e-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Kale Eceabat a 5 km. mesafededir.

f-KULLANILMIŞ OLAN SİLAHLARIN CİNS VE ÇEŞİTLERİ

Kalede muhtemelen bir ton yeri mevcut olup, kullanılan silahlardan eser olmadığı gibi, araştırılan kayıtlarda kullanılan silahlar hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır.

 

g-BÖLGEDE CEREYAN ETMİŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Kalenin asıl amacı kontrol olup harplere sahne olmamıştır.

 

h-YOL VE SU DURUMLARI

Kale Eceabat a 5 km. olup Gelibolu Karayolunun 100 mt. İçerisindedir. Ulaşım mükemmeldir. Kalenin dışında bir çeşme mevcut olup zamanında bu çeşmenin kullanıldığı söylenmektedir.

 

I-BUGÜNKÜ DURUMLARI

Bugün kendi kaderine terk edilen kale yıkık durumdadır.

 

ORHANİYE TABYASI


Orhaniye Tabyası’nın ana bonetindeki kitabede;

“Es-Sultan İbnü’s-Sultan’ül-gazi Abdülhamid Han-ı Sani Hazretlerinin ahd-i

hümayunlarında işbu istihkam inşa olunmuştur. Sene 1305 (1889) ” yazmaktadır.

 

a-TABYANIN ADI

Orhaniye Tabyası

 

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Çanakkale il merkezine mesafesi 38 km

 

c-RAKIMI

10 Mt.

 

d-İNŞA TARİHİ

Bonet üzerindeki bulunan kitabeden anlaşıldığı üzere 1889 yılında yapıldığı anlaşılmıştır.

 

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek.

 

f-YAKININDAKİ TABYALAR

2 km yanında Kumkale tabyaları bulunmaktadır.

 

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde

 

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Bonet üzerindeki mermer kitabede II .Abdülhamit in yaptırdığı yazılmaktadır.

 

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için

 

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE, KAÇLIK VE KAÇ

TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Şu anda tabyada 2 tane top yeri ve bunların çakma sehpaları mevcut olduğu halde top bulunmamaktadır. Bir tanesi ÇANAKKALE şehrindeki Merkez anıtında olan toplar ve burada Alman KRUPP marka 2 adet 9,4 puss luk (24 cm. çapında) çakma, arkadan dolar top kullanılmıştır. Daha sonraları Cumhuriyet Devrinde 1938-1940 yıllarında gemilerden sökülen 2 ton daha getirilmiş ve bonetlerin hemen önüne yerleştirilmiştir.

k-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİ İSKAN EDİLDİĞİ

Bugün Tabya Dz. K. K. Lığı ÇANAKKALE BOĞAZ KOMT. Lığına bağlı 53-55. Dz. Top. Bt. Komt. Lığınca iskan edilmektedir.

 

l-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

1915 ÇANAKKALE Muharebeleri

Orhaniye Şehitliği. Maalesef bakımsız ve defineciler tarafından talan edilmiş.

 

n-YOL VE SU DURUMLARI

Çanakkale – İzmir Karayolunun 20 km. sine kadar asfalt olan yolun 18 km. lik kalan kısmı ise parke yoldur ve ulaşım mükemmeldir. Tabyada eskiden kullanılan kuyu veya çeşmeye rastlanma- mış olup, şu andaki birlik, suyunu Kumkaleden temin etmektedir.

 

 

(İNTEPE)

Karanlık Liman

a-TABYANIN ADI

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Tabya Çanakkale İl Merkezine 28 km. mesafede olup, Kumkale Köyünün hudutları içindedir.

c-RAKIMI

25-30 Mt.

d-İNŞA TARİHİ

Tabya Sultan Abdülaziz devrinde yapılmıştır.

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Takimadının güçlendirilmesi amacıyla inşa edilmiştir.

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Tabya İntepe Tabyalarından olup, yakınında TOPCANLAR ve ÇATALTEPE Tabyaları bulunmaktadır.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Sultan Abdulaziz

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu Sınıfı için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE NE ÇEŞİT TE KAÇLIK VE  KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Şu anda Sultan Abdulaziz e ait bir adet Alman KRUP Marka top parçası toprak içinde gömülü vaziyette bulunmaktadır. Fakat mevcut tabyada kaç tane, kaçlık topun kullanıldığı bilinmemekte ve kaydına rastlanmamıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Kumkale Köyü tarlaları içinde bulunan top parçası ve bonetlerde kullanıldığı belli olan taşlardan başka bir yapı mevcut olmayıp geçmişte bulunan tabyadan eser yoktur.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya Çanakkale Savaşlarında görevini yapmış, 1915 ten evvel harplere sahne olduğu kaydına rastlanmıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Çanakkale İzmir karayolu üzerinde bulunan Tabyanın Kumkale Köyüne kadar ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır. Köyden Tabyaya kadar ham yol mevcuttur. Tabyada su Kuyusu, çeşmeye rastlanmamıştır.

 

TOPÇAMLAR BATARYASI

(İNTEPE9

a-TABYANIN ADI

Topçamlar Tabyası (İntepe Mevkii)

İL MERKEZİNE MESAFESİ

Tabya Çanakkale- İzmir Karayolunun 18. nci km. sinden 4 km. içersinde bulunmaktadır.

c-RAKIMI

75 mt.

d-İNŞA TARİHİ

Tabya Sultan Abdülaziz devrinde yapılmıştır.

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Tahkimatının güçlendirilmesi.

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Tabya İntepe Tabyalarından olup Yakınında ÇANAKKALE ve KARANLIK BOĞAZ Tabyaları bulunmaktadır.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 Çanakkale Muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Sultan Abdülaziz

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu sınıfı için inşa edilmiştir.

j-TOPPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE NE ÇEŞİTTE, KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada şu anda 3 adet 1883-1888 tarihleri yapımlı Alman KRUPP Marka, Çakma, 28cm çapında 8,5 mt. Boyunda top mevcut olup, bu toplar ÇANAKKALE Savaşlarında kullanılmış ve görevini yapmışlardır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bugün kendi kaderine terk edilmiş olan toplar, İntepe Nahiyesine ait tarlaların içerisinde 2 sinin namlusu kesik olarak yıkık vaziyette toprak içerisindedir. Hiçbir askeri birlik tarafından iskan edilmemiştir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Batarya ÇANAKKALE savaşlarında görevini yapmış 1915 ten evvel harplere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabya Çanakkale- İzmir yolunun 18 km. sinden 4 km. içeridedir. 4 km. lik yol köylünün tarlası içinden geçen ham bir yol ile bağlantılıdır. Batarya suyunu 300 mt. gerisindeki 2 tane çeşmeden sağlamaktadır. Çeşmeler halen faal durumdadır. Ve yakın tarihte tamirat görmüştür.

 

ÇAKALTEPE TABYASI

(İNTEPE)

a-TABYANIN ADI

Çakaltepe Tabyası (İntepe Mevkii)

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Tabya Çanakkale – İzmir Karayolunun 18. Nci km. sinde 2 km. içerde bulunmaktadır.

c-RAKIMI

115 Mt.

d-İNŞA TARİHİ

Tabya Sultan Abdülaziz devrinde yapılmıştır.

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz takimatının güçlendirilmesi amacıyla inşa edilmiştir.

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Tabya İntepe Tabyalarından olup yakınında TOPÇAMLAR VE KARANLIK BOĞAZ Tabyaları bulunmaktadır.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Sultan Abdülaziz

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu Sınıf için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE NE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada şu anda 7 adet 1876-1888 yapımlı Alman KRUP marka çakma 24 cm çapında, 5,30 mt boyunda toplar kullanılmış olup, bir top hariç 6 tanesinin namluları kesilmiş olup, kazıkları ile devrilmiş toprak içersinde bulunmaktadır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bugün kendi kaderine terk edilmiş olan toplar İntepe Nahiyesine ait tarlaların içinde toprak içerisinde yıkık vaziyette bulunmaktadır. Halen askeri birlik tarafından iskan edilmiştir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya ÇANAKKALE savaşlarında görevini yapmış, 1915 ten evvel harplere sahne olduğu kaydına rastlanmıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabya Çanakkale-İzmir Karayolunun 18. Km sinde 2 km içeridedir. 2 km. lik yol köylünün tarlası içinden geçen ham bir yoldur. Tabyanın gerisinde ÇANAKKALE Savaşlarında kullanıldığı muhtemel olan şu anda kör kuyu bulunmaktadır.

 

 DARDANOS

(HASAN-MEVSUF)

 

 

a-TABYANIN ADI

Dardanos (Hasan-Mevsuf )

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Çanakkale – İzmir Karayolunun 9. Km sinde bulunmaktadır.

c-RAKIMI

50 mt

d-İNŞA TARİHİ

1892 de ıı. Abdülhamit zamanında Mareşal Asafpaşa nın sürekli çalışması üzerine yapılmıştır.

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz savunmasını güçlendirmek maksadıyla

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Mesudiye- Hamidiye

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

Trablusgarp ve Çanakkale savaşları

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı.Abdülhamit zamanında Mareşal Asaf Paşa tarafından

ı-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Tabya Topçu sınıfı için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 5 adet top kullanılmıştır. Ve kullanılan toplar halen tabyada orijinal yerlerinde muhafaza edilmektedir. Toplardan 3 tanesi 17,5 cm çapında olup, sabit toplardandır. Namluları kesilmiş vaziyette orijinal sehpaları üzerinde durmaktadır. 2 tanesi ise 15,5 cm çapında toplar olup 6 mt uzunluğundadır. Sehpaları mevcut değildir. Sonradan 2 şer tane beton sehpa üzerine alınmıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEŞMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Tabyayı halen hiçbir Ask, Birlik iskan etmemiştir. Denizden 1 km içerde olan tabya halka açıktır.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

 

Tabya Trablusgarp savaşında ve Çanakkale savaşında görevini yapmış ve 18 mart 1915 te İngiliz gemisinden açılan ateş sonucu inanılmaz cesareti ile ün yapan Dardanos tabyasıdır. Tabya Komutan Üsteğmen Hasan ve gözetleme subayın Mevsuf ve beraberlerindeki erler şehit düşmüşlerdir. Bunların hatıralarına izafeten şehitlik ve içindeki anıta Hasan Mevsuf adı verilmiştir.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabya ÇANAKKALE – İZMİR  Karayolunun 9. Km bulunmaktadır. Buraya yolu asfalttır. Asfalttan 1 km içerde tabya bulunmaktadır. Tabya ve şehitlik halen halka açık ve turistlerce ziyaret edilmektedir. Tabyanın yanında su bulunmamaktadır.

 

HAMİDİYE TABYASI

(ANADOLU)

Türk ve Alman paşalar teftişte.

a-TABYANIN ADI

Anadolu Hamidiye Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

İl merkezi içinde BARBAROS Mahallesinde.

c-RAKIMI

4 mt

d-İNŞA TARİHİ

1892

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Çimenlik ve Dardanos Tabyaları arasındadır.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 Çanakkale Muharebeleri

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit  Devrinde Asafpaşa tarafından yapılmıştır.

I-HANGİ BİRLİK VE SINIF İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu Birliği olarak inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE NE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 10 tane Bonet olup, aralarında 9 adet top kullanıldığı varsayılmaktadır. Şu anda toplar tabyada mevcut olmayıp, sadece önündeki çakma kazıkları bulunmaktadır. Hüseyin ERSAVAŞ TAN alınan bilgiye göre ( Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Derneği Başkanı )

Tabyada 2 adet 14 puss luk (35 cm çapında )

7 adet 9,4 puss luk ( 24 cm çapında )

Top kullanıldığı bilinmektedir.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Tabyanın tamamı, önce Dz. K. K. Lığı Çanakkale Boğaz Komutanlığı HAMİDİYE CEPHANE DEPO MÜDÜRLÜĞÜ, sonra H.E.K depo olarak kullanılmış olup, 2011 yılında sivile devredilmiştir. Bonetler halen sağlam durumda olup, halka açılacağı günü beklemektedir..

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

1915 Çanakkale Muharebelerinde görev yapmıştır. Daha evvel ki muharebelere sahne olmamıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Şehir içerisinde olduğundan yol asfalt ve ulaşım mükemmeldir. Birlik şu anda suyunu şehir şebekesinden sağlamaktadır. Eskiden tabya içinde 2 adet kuyu bulunmaktaymış şu anda bunların bir tanesi kör durumda, diğerinin üzerinde motor bulunmakta olup, yangın düzeneği olarak kullanılmaktadır.

 

ÇİMENLİK TABYASI

 

Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye) ve Tabyası.

a-TABYANIN ADI

Çimenlik Tabyası (Çanakkale Tabyası)

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Tabya Çimenlik Kalesi içinde olup, merkezdedir.

c-RAKIMI

30 mt

d-İNŞA TARİHİ

Kale içinde bulunan tabya Sultan Abdülaziz devrinde, kalenin batı surları yıktırılarak istihkam tepecikleri oluşturulmuş ve üzerine bonetlerle birlikte toplar yerleştirilmiştir.

e-İNŞA MAKSADI

Kalenin boğaz üzerindeki etkenliğini arttırmak amacı ile inşa ettirilmiştir.

f- YAKININDAKİ TABYALAR

Boğazın alt tarafında HAMİDİYE ve GELİBOLU istikametinde MESUDİYE tabyaları mevcuttur.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 Çanakkale Savaşlarında

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Sultan Abdülaziz

I-HANGİ BİRLİK VE SINIF İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birlik için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇTANE TOPUN KULLANILDIĞI

Bu tabyada 4 tane Alman KRUP marka top kullanılmıştır. Kullanılan topların ikisi 24 cm çapında, birisi 35,5 ve en sonuda 40,6 cm çapındadır. Topların hepsi çakma top olup, bir tanesinin sehpası mevcuttur. Diğerlerinin sehpa rayları ve cıvataları halen mevcuttur. Bu dört toptan sadece 40,6 cm lik olanının bir parçası kale içerisinde halka sergilenmekte olup, üzerinde Abdülaziz in tuğrasını taşımaktadır. Almanların bu topu Sultan Abdülaziz e hediye edildiği rivayettir.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Kale dolayısıyla tabya halen halka açık müze olarak kullanılmaktadır.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya Çanakkale Savaşlarında görevini  yapmıştır. Denizden açılan ateş sonucu Bonet in biri isabet almış olup, mermi halen kale duvarı içerisinde bulunmaktadır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabya Şehir merkezinde olduğu için ulaşım mükemmeldir. Kale içerisinde bulunan kuyular halen sulama ve temizlik amacıyla kullanılmakta olup, suyu yeterlidir.

 

MECİDİYE TABYASI

(ANADOLU)

 

Anadolu Mecidiye Tabyası’ndan genel bir görünüm.

 

a-TABYANIN ADI

Mecidiye Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

İl merkezine, Nara Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

c-RAKIMI

4 Mt

d-İNŞA TARİHİ

Tabyanın aslı Mecidiye Kalesidir. Fakat zamanla tahrip olarak kale özelliğini yitirmiş, çevresinde bazı surlardan öte bir şey bulunmamaktadır. Kale 1839- 1861 yılları arasında ilk defa 31. Padişah Abdülmecit tarafından yapılmış 1882 yılında da 33. Padişah ıı. Abdülhamit tarafından esaslı tamir görmüştür. Ve yeni burçlar ilave edilmiştir. Kalenin surları içerisinde inşa edilen top bonetleri ve çakıllı toplar Abdülaziz devrinde yapılmıştır.

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimadını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Yakınında 2 km mesafede Çimenlik Tabyası  bulunmaktadır.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 Çanakkale Muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Sultan Abdülaziz

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu Birliği için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Şu anda tabyada top bulunmamaktadır. Sadece çakma topların ( Alman KRUP Marka) çakma sehpalarından 2-3 tanesi mevcuttur. Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Derneği Başkanı Hüseyin ERSAVAŞ tan alınan bilgiye göre tabyada;

4 Adet 11,2 puss luk (28,5 cm çapında)

2 Adet 11    puss luk (28 cm çapında )

2 Adet 9,4   puss luk (24 cm çapında )

2 Adet 8,2   puss luk ( 21 cm çapında )

3 Adet 5,9  puss luk ( 14 cm çapında )

Top kullanılmıştır. Toplar Alman KRUP markadır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bugün tabya Dz. K. K. Çanakkale Boğaz Komutanlığına bağlı Oto Bl Komutanlığı tarafından iskan edilmiştir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

1915 ÇANAKKALE muharebelerinden evvel muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabyanın şehir içinde olmasından dolayı yol asfalt ve ulaşım mükemmeldir. Su şu anda şehir şebekesinden temin edilmektedir. Tabya gerisinde eskiden bir adet kuyu mevcut olup, kör durumdadır.

ERTUĞRUL TABYASI

a-TABYANIN ADI

Ertuğrul Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

30 km dir.

c-RAKIMI

60 mt.

d-İNŞA TARİHİ

1895

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Takimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Tabyanın hemen yanında Ertuğrul Koyunun doğusunda Seddülbahir Kalesi ve Tabyası bulunmaktadır.

g-HANGİ MUHAREBELERDE KILLANILDIĞI

1915 Çanakkale Savaşları

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit in devrinde Asafpaşa nın sürekli çalışması sonucu yapılmıştır.

I-HANGİ BİRLİK VE SINIF İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için yapılmıştır.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE NE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇTANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 3 tane Bonet olup, Bonetler arasında 2 tane Alman KRUP marka çakma top kullanılmıştır. Topların çapı 24 cm olup, Halen toplardan bir tanesi orijinal yerini muhafaza etmekte olup, üzerinde 1883 tarihini taşımaktadır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bu gün tabyayı hiçbir Askeri birlik iskan etmemekte olup, Bonetler ve top halka sergilenmektedir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Yarbay Talat Bey Komutasındaki batarya 19 şubat 1915 te İngiliz ve Fransız donanmasını dövmüşler ve düşman bu atışlar karşısında geri çekilmiş Ve Limni te sığınmıştır. 25 şubatta tekrar saldırıya geçen düşmanla yoğun bir savaş başlamış bataryanın yanında bulunan piyade istihkamları çıkarma birliklerine başarı ile karşı koymuştur. Ve Ertuğrul Koy u Düşman kanı ile ‘KAN DENİZİ’ haline gelmiştir. Bataryadan açılan ateşlerle İngiliz Agememnon gemisine 7 tane mermi isabet etmiştir.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Seddülbahir Köyü yakınında bulunduğundan yol asfalt olup ulaşım mükemmeldir. Tabyada şu anda su kaynağı mevcut değildir.

DOMUZDERE TABYASI

 

 

a-TABYANIN ADI

Domuzdere Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 35 km.

c-RAKIMI

90 mt.

d-İNŞA TARİHİ

1892 Abdülhamit Devri

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Yıldız Tabyası

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit Devrinde ASAF Paşa

ı-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için yapılmıştır.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇTANE TOPUN KULLANILDIĞI

Halen sağlam bulunan bonetlerin yanında 5 tane top yeri ve top kalıntıları bulunmakta olup toplar Çakma, Alman KRUP marka toplardan olup 24 cm çapındadır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bugün ormanlık içinde bulunan tabya kendi kaderine terk edilmiştir. Hiçbir askeri birlikçe iskan edilmemektedir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Sadece 1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde kullanılmıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabyanın yolu Eceabat tan Alçıtepe ye kadar olan 24 km. lik kısmı asfalt olup Tabyaya kadar 9 km. si ham yoldur. Ham yoldan sonra 2 km. kadar araçla gitmek mümkün değildir. Zamanında yapılmış olan 2 km. lik yol tabiat şartları ile tahrip olmuş durumdadır.

 

KAYALIK TEPE TABYASI

a-TABYANIN ADI

Kayalık Tepe Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 23 km.

c-RAKIMI

220 mt.

d-İNŞA TARİHİ

ıı. Abdülhamit Devri

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Yıldız Tabya- Domuzdere Tabyası

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebeleri

h-YAPYIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit Devrinde ASAF Paşa

ı-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için yapılmıştır.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇTANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 4 adet 15,5 cm. çapında Çakma Alman KRUP marka top kullanılmıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Kayalıklarda bulunan Bonetler yıkık durumdadır. Burada kullanılan toplar tahrip edilmiş parçalar halinde molozlar içerisinde yatmaktadır.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

1915 savaşlarında görev yapmıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Eceabat a 23 km. uzaklıkta olan yolun BEHRAMLI Köyüne kadar olan 15 km. si asfalttır. Behramlı Köyünden Tabyanın 3 km yanına kadar olan bölümü tarlalar içinden geçen ham yolla bağlıdır. 5 km ile ham yoldan sonra araç ile gitmek mümkün değildir. 3 Km lik bu yol fundalık içinden geçmektedir. Tabya yakınında su mevcut değildir.

 

 YILDIZ TABYASI

(HAVUZLAR ÜSTÜ)

Yıldız Tabyası bonetleri. (Bonet =Cephanelik)

a-TABYANIN ADI

Yıldız Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 10 km mesafededir.

c-RAKIMI

225 mt.

d-İNŞA TARİHİ

ıı. Abdülhamit devri (1892)

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz Tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Kayalık tepe tabyaları

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE muharebeleri

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit devrinde ASAF Paşa nın gayreti ile inşa edilmiştir.

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE, KAÇLIK VE KAÇTANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada halen bonetler sağlam olup, top yerlerinden anlaşıldığına göre 6 adet top kullanılmıştır. Ayrıca ‘Çanakkale Şehitleri Abideleri Yardım Derneği’ Başkanı Hüseyin ERSAVAŞ tan alınan bilgiye göre tabyada 6 adet 6 puss luk (15,5 çapında) top kullanılmıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Tabya halen hiçbir Askeri birlikçe iskan edilmemiştir. 1944 ten evvel 9. P. Alayı 169. Piyade Alayı- 116 top alayı iskan etmişlerdir. (Kilitbahir Köyü Muhtarı Muzaffer TÜRKER)

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya 1915 te görevini yapmıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabyanın Kilitbahir Köyüne olan uzaklığı 5 km. dir. Ve ulaşım ham yol ile sağlanmaktadır. Kilitbahir den Eceabat a olan yol ise 5 km. olup asfalttır. Tabyanın su ihtiyacı yakın tarihte harap olan Kiremit künklerle 4 km. uzaklıktan Erpeden mevkiinden, eski Kilitbahir Köyünden sağlanmaktadır.

 

 MECİDİYE TABYASI

(GELİBOLU YARIMADASI)

a-TABYANIN ADI

Rumeli Mecidiye Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 5 km. mesafededir.

c-RAKIMI

20 MT.

d-İNŞA TARİHİ

1892

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Namazgah-Hamidiye-Değirmen burnu tabyaları

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit devrinde ASAF Paşa

ı-HANGİ SINIF BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇTANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 8 adet Bonet olup 6 adet top yeri mevcuttur. Fakat 1915 te kullanılan toplar yerinde mevcut değildir. ‘Çanakkale Şehitler Abidelerine Yardım Derneği’ Başkanı Hüseyin ERSAVAŞ tan alınan bilgiye göre tabyada Alman KRUPP marka, Çakma, arkadan dolar

4 ADET 9,4 Puss luk (24 cm. çapında)

2 Adet 9,4 Puss luk (28 cm. çapında)  toplar kullanılmıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bugünkü kullanılan hiçbir birlikçe iskan edilmemiş olup, bonetler sağlam durumdadır.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya ÇANAKKALE muharebelerinde görevini yapmış daha evvel kullanılmamıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Kilitbahir Kalesinin hemen yanında olan tabyanın yolu asfalt olup ulaşım mükemmeldir. Tabyada suya rastlanmamıştır.

 

HAMİDİYE TABYASI

(GELİBOLU YARIMADASI)

a-TABYANIN ADI

Hamidiye Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 5 km.

c-RAKIMI

10 mt.

d-İNŞA TARİHİ

1896

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Mecidiye-Namazgah tabyaları

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit

ı-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu Birliği için

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Şu anda tabyada top yeri mevcut olup toplar bulunmamaktadır. ‘Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Derneği ‘ Başkanı Hüseyin ERSAVAŞ tan alınan bilgiye göre tabyada Alman KRUPP marka çakma 2 adet 14 puss luk (35 cm çapında) top kullanılmıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİNİN İSKAN EDİLDİĞİ

Halen hiçbir askeri birlikçe iskan edilmemektedir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabyanın 1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde görevini yapmış olduğu bilinmekle beraber, daha evvel muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Kilitbahir Kalesinin hemen yanında olan tabyanın yolu asfalt olup ulaşım mükemmeldir. Tabya da su kuyusu ve çeşmeye rastlanmamıştır.

 

 NAMAZGAH TABYASI

a-TABYANIN ADI

Namazgah Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Kilitbahir Kalesinin hemen yanında olan tabya Eceabat a 5 km uzaklıktadır.

c-RAKIMI

10 mt.

d-İNŞA TARİHİ

Sultan Abdülaziz Devri

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Rumeli-Hamidiye-Namazgah-Mecidiye tabyaları

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE muharebelerinde

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Sultan Abdülaziz

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE, KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 17 tane cephanelik boneti olup tabyada halen top bulunmamaktadır. ‘Çanakkale Şehitler Abideleri Yardım Derneği Başkanı’ Hüseyin ERSAVAŞ tan alınan bilgiye göre (Harp Tarihi Mecbuaları) Tabyada

2 Adet ağır 11 Puss luk (28 cm. çapında )

11 Adet 9,4 Puss luk (24 cm. çapında )

3 Adet 8,2 puss luk ( 21 cm. çapında )  toplam 16 adet top kullanılmıştır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Tabya halen hiçbir birlikçe iskan edilmemiştir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya 1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde görevini yapmıştır.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Kilitbahir kalesinin hemen yanında olan tabyanın ulaşımı asfalt yolla ve mükemmeldir. Tabya içerisinde su bulunmamaktadır.

 

 DEĞİRMEN BURNU TABYASI

a-TABYANIN ADI

Değirmen burnu Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

Eceabat a 1 km.

c-RAKIMI

5 Mt.

d-İNŞA TARİHİ

1894

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Rumeli-Hamidiye-mecidiye-Namazgah

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

1915 ÇANAKKALE Muharebeleri

h-YAPTIRAN ŞAHIS

ıı. Abdülhamit

ı-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE, KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada 7 adet Bonet olup 6 top yeri mevcuttur. Tabyada Alman KRUPP marka çakma toplar kullanıldığı varsayılmaktadır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Bugün Tabya Dz. K. K. Boğaz K. K. Lığına bağlı 3. ncü Dz. P. Tb. K. lığı tarafından iskan edilmektedir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya 1915 ÇANAKKALE Muharebelerinde görevini yapmış başka harplere sahne olmuştur.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Eceabat ile 4 km mesafede olan tabyanın yolu asfalt olup, ana yol üzerindedir. Ulaşım mükemmeldir. Birliğin suyu şehir şebekesinden sağlanmaktadır.

 

TURGUT REİS TABYASI

 

a-TABYANIN ADI

Turgut Reis Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

14 km.

c-RAKIMI

200 mt.

d-İNŞA TARİHİ

1938-1940

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Mesudiye ve Dardanos Tabyası

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

Tabya muharebe görmemiştir.

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Cumhuriyet Devri.

I-HANGİ SINIF VE BİRLİK İÇİN İNŞA EDİLDİĞİ

Topçu birliği için inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE ÇEŞİTTE, KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Tabyada bulunan 2 adet çift namlulu 28,5 cm. çapındaki topun namlu uzunluğu 10 mt. Dir. Toplar Turgut Reis Zırhlısından sökülüp tabyaya getirilmiştir.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Çam ormanı içinde bulunan tabya halen hiçbir birlikçe iskan edilmemektedir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Tabya muharebe görmemiştir.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Çanakkale-İzmir Karayolunun 12 km. sinden 2 km içeride bulunan tabyanın 2 km. lik yolu sarp ve zamanında taş döşenmiş olup, her aracın çıkmasına müsait değildir. Tabya içerisinde su mevcut değildir.

 

MESUDİYE TABYASI

Mesudiye gemimizden sökülen ve şu anda 57. alay Şehitliğimizin hemen üzerinde bulunan Mesudiye Topu.

a-TABYANIN ADI

Mesudiye Tabyası

b-İL MERKEZİNE MESAFESİ

İl merkezine 12 km uzaklıktadır. İzmir yolu üzerinde 12 km de yolun sağında yola 1 km mesafede bulunmaktadır.

c-RAKIMI

30 mt

d-İNŞA TARİHİ

1938-1940 Cumhuriyet Devri

e-İNŞA MAKSADI

Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla

f-YAKININDAKİ TABYALAR

Dardanos Tabyası 2 km mesafede

g-HANGİ MUHAREBELERDE KULLANILDIĞI

tabya ıı. Dünya Savaşı için inşa edilmiş olup, muharebe görmemiştir.

h-YAPTIRAN ŞAHIS

Cumhuriyet Devrinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından.

I-HANGİ BİRLİK VE SINIF İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİR

Topçu Tabyası olarak inşa edilmiştir.

j-TOPÇU TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE NE TİP VE NE ÇEŞİTTE KAÇLIK VE KAÇ TANE TOPUN KULLANILDIĞI

Bu tabyada 2 tane 15,5 cm çapında, sabit geri tepmesiz, 7 mt uzunluğunda İngiliz yapısı top kullanılmıştır. Topların yapım tarihi 1901-1902 dir. Ve toplar Mesudiye Zırhlısının toplarıdır.

k-PİYADE TABYASI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ İSE GEÇMİŞTE BİRLİK KAPASİTESİ

l-BUGÜNKÜ KULLANILAN DURUM İLE HANGİ SINIF BİRLİĞİN İSKAN EDİLDİĞİ

Tabya bugün hiçbir askeri birlik tarafından iskan edilmemiş olup sivil arazi içinde bulunup halk tarafından gezilmektedir.

m-YAPILMIŞ OLAN MUHAREBELERDE MÜESSİRİYETİ VE SONUÇLARI

Muharebe görmemiştir.

n-YOL VE SU DURUMLARI

Tabya ÇANAKKALE-İZMİR Karayolu üzerinde olduğundan ana yolu asfalttır. Çamlar içinde bulunmakta olup, ana yoldan sonra ham yol ile bağlantısı vardır. Fakat ham yol yaz ve kış ulaşım imkanı sağlamakta olup, ulaşım mükemmeldir. Tabyanın yakınında su bulunmamaktadır.

  • o-DİĞER HUSUSLAR

Tabyada bulunan toplar halen sağlam durumdadır. Cephaneliği ve cephane yollarında hiçbir hasar olmayıp, mükemmel durumdadır. Bakım yapıldığı taktirde halka sunulabilecek bir park niteliği taşıyabilir.

 FAYDALANILAN ESERLER

1-Çanakkale Boğazında Fatih Kaleleri

İsmail UTKULAR Asistan Y. Müh. Mimar

2-Türkiye Tarihi Yerleri Kılavuzu

M. Orhan BAYRAK

3-Çanakkale İl yıllığı 1967-1973

4-Çanakkale Boğazı Ve Savaşları

Şemsettin ÇAMOĞLU

5-Gelibolu ve Yöresi Tarihi

Fevzi KURTOĞLU 1938

6-Edirne Ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yanları sayı:

3, İstanbul 104 s.

7-Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı

Uzun devreli gelişme planı Prof. Dr. Osman TEKİNER

8-Çanakkale Muharebeleri

Muharebe Sahaları Gezi Rehberi 2.nci Kolordu Yayınları

9-Çanakkale Destanı İçin Eceabat Rehberi

Hasan BICAK

10- Özgür AŞKAR  Yüksek Lisans Tezi

BİLGİ ALINAN VE REHBERLİĞİNDEN YARARLANILAN KİŞİLER

1-Hüseyin ERSAVAŞ

Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Derneği Başkanı- SEDDÜLBAHİR

2-Rasim YAŞIN

İntepe Eski Muhtarlarından- İNTEPE

3-Muzaffer TÜRKER

Kilitbahir Köyü Muhtarı- KİLİTBAHİR

4-Dz. Asb. Ali YÜÇEL

Cephane Depo Müdürlüğü- ÇANAKKALE

5-Kumköylü Hasan ÇAVUŞ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*